Zelfbeheer

Stichting OWNH is een maatschappelijk opvang in zelfbeheer en in ontwikkeling. Het concept is uniek en innovatief, de bewoners van de stichting runnen gezamenlijk hun woonvoorziening.
Het voordeel voor de bewoners is dat het een stabiele basis biedt en de ruimte om in hun tempo aan hun problemen te werken.
Het is eigen kracht en eigen regie in de praktijk.
De OWNH benadering van gezamenlijk zelfbeheer, ook wel samensturing genoemd, blijkt voor de meeste individuele bewoners goed te werken. De onderlinge steun en betrokkenheid zijn groot en de terugval na uitstroom naar zelfstandige uitstroom is minimaal.

 

Wij zijn aangesloten bij het Landelijk platform zelfbeheer:

 

Lees de Linkedin bijdrage van Maurice Custers:
“Een verrijking voor het Landelijk Platform Zelfbeheer (LPZ). Naar aanleiding van het werkbezoek van de LPZ ambassadeurs is nu Stichting Op weg naar Huis (OWNH) aangehaakt bij het LPZ. Al 10 jaar helpt OWNH mensen die moeilijk toegang krijgen tot de maatschappelijke opvang van buiten naar binnen. De stichting huurt ruime eengezinswoningen van verschillende woningcorporaties en laat hier tot zes mensen samen wonen. Bewoners, met elk zo zijn persoonlijke- en maatschappelijke uitdagingen, hebben een bepalende stem in de instroom op locatie en de afspraken die gemaakt worden om samen wonen mogelijk te maken. Het karakter kan per locatie verschillen en dat is dus maatwerk. Het accepteren van professionele hulp en ondersteuning is geen voorwaarde voor wonen maar een keuzemogelijkheid. Onderlinge steun en lotgenotencontact zijn voorliggend. Oud bewoners empoweren de huidige bewoners in het zelfbeheer. Aan iedere woning zijn op een vrijwillige basis twee oud bewoners gekoppeld die hier hun ervaringen met zelfbeheer delen en overdraagbaar maken. Dit vanuit een coachende, niet sturende rol.  OWNH werkt niet regio gebonden. Middelen gebruik is n.a.v. ervaringen in het verleden contra geïndiceerd voor het wonen bij OWNH. Heb je vragen over zelfbeheer in de praktijk of wil je onderzoeken of het mogelijk is een eigen voorziening te starten stuur dan een mail: expertise@landelijkplatformzelfbeheer.nl of maak gebruik van het contactformulier op de website https://www,https://lnkd.in/enggi8g7