Zelfbeheer

Stichting OWNH is een maatschappelijk opvang in zelfbeheer en in ontwikkeling. Het concept is uniek en innovatief, de bewoners van de stichting runnen gezamenlijk hun woonvoorziening.
Het voordeel voor de bewoners is dat het een stabiele basis biedt en de ruimte om in hun tempo aan hun problemen te werken.
Het is eigen kracht en eigen regie in de praktijk.
De OWNH benadering van gezamenlijk zelfbeheer, ook wel samensturing genoemd, blijkt voor de meeste individuele bewoners goed te werken. De onderlinge steun en betrokkenheid zijn groot en de terugval na uitstroom naar zelfstandige uitstroom is minimaal.