Ambassadeur

Dit is Rinus de Jong onze ambassadeur, een groot compliment van het Platform Zelfbeheer,
dat Rinus een grote aanwinst is voor het Platform.
Rinus heeft tijdelijk op de Klarinet gewoond, na zijn scheiding. Hij weet dus echt alles van het
reilen en zeilen van het zelfbeheer en hoe dit verder ontwikkeld moet worden.
Het Platform is zeer blij met de input van Rinus, tijdens de bijeenkomsten.
Daarnaast is Rinus een neutraal persoon binnen de stichting en gaat hij naar de bewoners,
indien er conflicten of onenigheden zijn. En gaat over tot bemiddeling en oplossing van problemen.
Rinus de Jong onze ambassadeur
Rinus de Jong onze ambassadeur