ANBI-status

ANBI status voor Stichting Op Weg Naar Huis

Wat is een ANBI-status?

ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Maar hoe kom je aan die status? Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor 90% inzet voor algemeen nut.

Het doel van een ANBI is dus niet om winst te maken! De Belastingdienst beslist welke instelling een ANBI wordt. Er zijn uitzonderingen. Namelijk de staat, provincies, gemeenten en waterschappen die altijd een ANBI zijn.

Voordelen ANBI-status

Als ANBI heb je een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om de ANBI-status te krijgen, dien je een verzoek in via de website van de Belastingdienst.

Een ANBI-status geeft jouw organisatie veel belastingvoordelen. Het belangrijkste voordeel is: je betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die je ontvangt (en gebruikt) voor het algemeen belang. Een ander voordeel is: donateurs kunnen deze giften aftrekken. Maar de status kent ook verplichtingen. Naast het voldoen aan de voorwaarden, moet jouw organisatie bijvoorbeeld ook een administratie voeren en een (financiële) verantwoording online beschikbaar stellen.

Bron: ANBI publicatieportaal publicatieverplichting internetadres - ANBI.nl

Stichting Op Weg Naar Huis

De naam van de instelling: Stichting Op Weg Naar Huis
Het RSIN / fiscaal nummer: 854211019
Het postadres: Oostdijk 72, 3261KJ Oud-Beijerland
Stichting Op Weg Naar Huis heeft geen bezoekadres; bestuur, ambassadeurs en beleidscoördinator werken vanuit huis.

Beleidsplan ANBI

Het bestuur van de Stichting Op Weg Naar Huis

Het Bestuur van Stichting Op Weg Naar Huis bestaat op dit moment (augustus 2023) uit:

Yolanda Groeneweg, voorzitter: 06 47 00 71 52

Eric Eerhart, secretaris: 06 50 60 11 76

Frank v/d Schee, penningmeester: 06 16 41 60 06

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen onkosten vergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: OWNH Rapport Jaar 2023