Onze methode

Iedere client heeft zijn eigen verhaal en dus een eigen plan van aanpak nodig. Gezamenlijk inventariseren en monitoren we de situatie en gaan aan de slag!
De client heeft daarbij een actieve rol om zaken te regelen en te organiseren.
De zelfstandigheid en het motiveren wordt op deze wijze als zeer positief ervaren en draagt bij aan de mentale gemoedstoestand van onze clienten. Deze zijn immers door de omstandigheden al vaak beschadigd.

De eerste behoefte bij onze clienten is een (tijdelijke) woonruimte, hier kunnen zij zich inschrijven en gaan we in alle rust bekijken waar behoefte aan is. Dat kan zijn een uitkering aanvragen, werk zoeken, schuldsanering enz. ‘Huis en werk’ vormen bij ons een basis om samen met de client een nieuwe toekomst uit te stippelen. Voor dit traject trekken we standaard 6 maanden uit.

Door een gedegen selectie aan de poort en een grote eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn wij onderscheidend in deze tak van hulpverlening. Mocht er meer en/of andere hulp nodig zijn dan kent de Stichting OWNH de weg. Door een breed netwerk kunnen wij gemakkelijk de juiste instanties bereiken.