Beleidsplan 2023

Beleidsplan Stichting Op Weg Naar Huis 2023

Inleiding

Stichting Op Weg Naar Huis (hierna de Stichting OWNH) wil zorgen voor een thuis voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dit kunnen mensen zijn die op straat leven, maar ook mensen die om wat voor  reden dan ook geen thuis meer hebben. Wij richten ons met name op economisch dak- en thuislozen met een rugzak in de leeftijd van 18 – 88.

 

Missie en visie

De Stichting OWNH ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie zodat zij de regie over hun leven weer kunnen nemen. Mensen kunnen daardoor gewoon weer met de samenleving meegaan. Helemaal gelijkwaardig.

De Stichting baseert haar visie op de filosofie dat de mens wordt beschouwd als een eenheid van geest, ziel en lichaam: de mens die zich in elke levensfase blijft ontwikkelen.

Uitgangspunten zijn respect, ontplooiing van talenten en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Daarnaast stimuleren wij nieuwe vaardigheden en een gedeelde verantwoordelijkheid van de Stichting en haar cliënten. Wij leggen de nadruk op aandacht en respect voor een ander.

Dit zijn onze kernwaarden en doelen.

respect  Stichting Op Weg Naar Huis

 

Oprichting

De Stichting werd opgericht in 2014 voor basale huisvesting voor mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen, zodat de client in eerste instantie rust kan vinden.

 

Methode

Wat is onze methode? Zo snel mogelijk na aankomst volgt een gesprek. We kijken wat een client nodig heeft. Dit kan van alles zijn, van hulp bij schulden of werk, of begeleiding om zijn leven weer op orde te brengen. Op die manier kan hij of zij op termijn weer zelfstandig wonen en weer lekker zijn of haar gangetje gaan en onderdeel uitmaken van de maatschappij.

Wij zijn een maatschappelijke opvang met overnachting en in zelfbeheer. Iedere woning heeft een beheerder en functioneert in zelfbeheer. Het is niet de bedoeling dat een client permanent bij ons blijft wonen.
Momenteel huurt de Stichting twee eengezinswoningen in Capelle aan den IJssel en Oud-Beijerland. De kamers worden verhuurd aan mensen die het zelf niet lukt om huisvesting te vinden. In Capelle aan den IJssel wonen momenteel 5 mensen, in Oud-Beijerland 6.

 

Uitbreiding

We gaan nu onderzoeken of uitbreiding mogelijk is en hoe we dit het beste uit kunnen voeren. Het succes van deze vorm van opvang staat en valt met het beheer. Elke woning heeft een beheerder en deze zorgt met de overige bewoners dat de woning gezellig en schoon blijft.

 

Activiteiten

De cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van hun (vrijwilligers)werk of ontspanning. Daarbij maken zij kennis met andere mensen in een positieve sfeer: open, begripvol, niet veroordelend en veilig. Het sociale netwerk van cliënten wordt actiever en breidt hierdoor uit.

Het feit dat ze niet alleen hulp ontvangen maar ook hulp verlenen betekent een grote verandering, het geeft het leven meer zin en draagt bij aan positieve verandering in het zelfbeeld en identiteit.

 

Voorwaarden

De cliënten tekenen een zorg/huurovereenkomst voor zes maanden. Naast de huur van de kamer voor zes maanden is ook zo nodig begeleiding geregeld.

Het huurbedrag bestaat uit de kale huur op basis van de geldende wetgeving en servicekosten bestaande uit gas, water, licht en Wifi.

Het contract kan verlengd worden als hiervoor een dringende reden is, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen permanent bij de Stichting blijven wonen. Het huren van een kamer bij de Stichting is alleen mogelijk wanneer client een vaste dagbesteding heeft, werk of vrijwilligerswerk. Zo nodig kan de client door het netwerk van de Stichting aan werk worden geholpen.

Na het betrekken van de kamer wordt zo snel mogelijk beoordeeld of de client verder hulp nodig heeft. Dit kan van alles zijn, van schuldhulpverlening tot psychiatrische hulp. Hiervoor worden deskundigen en bevoegde instanties ingeschakeld.

 

Doelgroep

De doelgroep is heel breed en varieert van mensen die uit een relatie komen en geen huisvesting kunnen vinden tot aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en mensen die thuis- en /of dakloos zijn.

 

Toekomst

De Stichting wordt overspoeld door aanvragen voor huisvesting. Als wij geen huisvesting beschikbaar hebben, proberen we door te verwijzen naar andere instellingen. De Stichting onderzoekt mogelijkheden om het kameraanbod uit te breiden. Op dit moment lopen besprekingen met Nissewaard en Ridderkerk.

Financiën

De Stichting exploiteerde in 2022 twee woningen. Deze zijn grotendeels kostendekkend, waarbij de huur- en servicekosten die de bewoners betalen, de kosten dekken van de huur en het gebruik van gas, water, licht en Wifi. Ook de gemeenschappelijke belastingen, de reinigingsrechten en overige kosten worden vanuit de huuropbrengsten gedekt. Hierbij wordt geen winst gemaakt.

Voor de dekking van overige kosten worden sponsors benaderd. In het verleden werd een mooie bijdrage ontvangen van onder meer het Oranjefonds. Ook ontving de Stichting fietsen van de Rabobank. Onlangs ontvingen we een donatie van Jex en de Ladies in Circles en van de  Kringloopwinkel ’s Gravendeel.

De Stichting kan alleen haar doelstellingen waarmaken met behulp van donateurs. De Stichting heeft een ANBI-erkenning, zodat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.