Over de stichting

Meer over Stichting Op Weg Naar Huis.

Hoe wij te werk gaan, de documentaire, en meer over onze hulpverleners kunt u vinden door dit aan te klikken in het drop-down menu.
Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@stichting-opwegnaarhuis.nl.

Onze methode

Stichting OpWegNaarHuis heeft voor iedere cliënt een ander plan van aanpak, omdat niet ieder mens hetzelfde is. Wij kijken individueel naar de cliënt, samen inventariseren wij de problemen, proberen onze cliënten zoveel mogelijk zelf te laten doen/regelen.

Dit omdat de zelfstandigheid en eigenwaarde van de cliënt die al zo veel heeft meegemaakt vergroot. Een aantal onderdelen van het traject is echter voor ieder hetzelfde:

* Er wordt tijdelijke woonruimte aangeboden waar de cliënt zich kan inschrijven en (indien nodig) een uitkering aangevraagd kan worden.

* Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin tenminste twee doelen behandeld worden: Het vinden van geschikte definitieve woonruimte en het vinden van betaald werk (wanneer mogelijk)

* Het traject duurt 6 maanden, daarna dient de cliënt eigen woonruimte gevonden te hebben of doorverwezen te worden naar een andere instantie (zie bijlage 2).

We bieden cliënten een stabiele woonomgeving om vanuit daar hun leven weer op orde te krijgen. Hier is vaak helemaal geen zware hulpverlening voor nodig.

OpWegNaarHuis onderscheidt zich door een gedegen selectie aan de poort en een grote eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

OpWegNaarHuis ondersteund in zaken als financiën en de zoektocht naar werk en woning, maar kent door haar brede netwerk ook de ingangen bij veel verschillende instanties. Een van de kerntaken is het signaleren en doorverwijzen van cliënten met specifieke problematiek.

 

U kunt het zelf..

Met teamwork waar nodig!

En dit teamwork gaan wij graag met u aan, zodat u uiteindelijk weer sterk op eigen benen staat!

Lees ook eens de verhalen uit de praktijk.