Beleidsplan 2022

Beleidsplan Stichting Op Weg Naar Huis 2022

Inleiding

De Stichting Op Weg Naar Huis (hierna de stichting OWNH) wil voor zorgen voor een thuis. Voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dit kunnen mensen zijn die op straat leven. Maar ook mensen die om wat voor reden dan ook geen thuis meer hebben.

Missie en Visie

De stichting OWNH ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie. Zoals al eerder gezegd. Zodat zij de regie over hun leveop kunnen nemen Mensen kunnen daardoor gewoon weer met de samenleving meegaan. Helemaal volwaardig.

De Stichting baseert haar visie op de filosofie, waarin de mens wordt beschouwd als een eenheid van geest, ziel en lichaam: de mens die zich in elke levensfase blijft ontwikkelen.

Uitgangspunten zijn respect, ontplooiing van talenten en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Daarnaast stimuleren wij nieuwe vaardigheden en een gedeelde verantwoordelijkheid van de stichting en haar cliënten. Wij leggen de nadruk op aandacht en respect naar een ander.

respect  Stichting Op Weg Naar Huis

Dat zijn onze kernwaarden en doelen.

 

Oprichting

De Stichting werd opgericht in 2014 Voor basale huisvesting voor mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Dit kunnen mensen zijn, die op straat leven of om wat voor reden dan ook geen huis meer hebben.

Basale huisvesting

De Stichting zorgt voor basale huisvesting, zodat de cliënt in eerste instantie rust kan vinden.

Twee woningen verhuren

Wat is onze methode? Zo snel mogelijk volgt een gesprek. We kijken wat een cliënt nodig heeft. Op die manier kan hij of zij op termijn weer zelfstandig wonen Die persoon kan dan weer lekker zijn of haar gangetje kan gaan. En onderdeel maken van de maatschappij.

Doelstelling

Momenteel huurt de Stichting twee eengezinswoningen in Capelle aan den IJssel en Oud-Beijerland. De kamers worden verhuurd aan mensen, die het zelf niet lukt om huisvesting te vinden.

In Capelle aan den IJssel wonen momenteel 5 mensen; in Oud-Beijerland 6.

Uitbreiding

We gaan nu onderzoeken of uitbreiding mogelijk is en hoe we dit het beste uit kunnen voeren.

De twee woningen zijn geen probleem Met name door de inzet van Sjaak Akkermans, de beheerder. Uitbreiding is mogelijk maar het succes van deze manier van huisvesten staat en valt met beheer!

Dat doen we onder andere door het regelen van huisvesting, als tussenstap naar een eigen dak. Daardoor hebben de cliënten geen smet en geen schaamte. Het is niet de bedoeling dat de cliënt permanent bij ons blijft wonen.

Activiteiten

De cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van hun ( vrijwilligers-)werk of ontspanning.

Daarbij maken ze kennis met andere mensen in een positieve sfeer: open, begripvol, niet veroordelend en veilig. Het sociale netwerk van cliënten wordt actiever en breidt hierdoor uit.

Het feit dat ze niet alleen maar hulp ontvangen, maar ook hulp verlenen betekent een grote verandering: het geeft het leven meer zin en draagt voor een belangrijk deel bij aan positieve verandering in het zelfbeeld en identiteit.

Voorwaarden

De cliënten tekenen een woon-zorgcontract voor 6 maanden. Hierin wordt de huurbetaling vastgelegd. Dat wil zeggen kale huur op basis van de geldende wetgeving en servicekosten bestaande uit gas-water-licht en Wifi.

Het contract kan verlengd worden als hiervoor een dringende reden is, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen permanent bij de Stichting blijven wonen.

Het huren van een kamer bij de Stichting is alleen mogelijk wanneer cliënt een vaste dagbesteding heeft. Werk of vrijwilligerswerk. Zo nodig kan de cliënt door het netwerk van de Stichting aan werk worden geholpen.

Na het betrekken van de kamer wordt zo snel mogelijk beoordeeld of de cliënt verdere hulp nodig heeft. Dit kan van alles zijn, van schuldhulpverlening tot psychiatrische hulp. Hiervoor worden deskundigen en bevoegde instanties ingeschakeld.

Doelgroep

De doelgroep is heel breed en varieert van mensen die uit een relatie komen en geen huisvesting kunnen vinden tot aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en mensen die thuisloos en/of dakloos zijn.

Door de huidige stand van de woningmarkt, waarbij het steeds moeilijker wordt om een sociale woning te vinden, kunnen veel mensen geen passende huisvesting vinden. Ook de vrije sector wordt steeds moeilijker omdat de huurprijzen steeds hoger worden.

Toekomst

De Stichting wordt overspoeld door aanvragen voor huisvesting. Als er geen woonruimte beschikbaar is, proberen we door te verwijzen naar andere instellingen.

De Stichting onderzoekt mogelijkheden om het kameraanbod uit te breiden. Op dit moment lopen besprekingen met HW Wonen en de gemeenten Oud-Beijerland, Nissewaard en Rotterdam.

Meer beheerders nodig

Uitbreiding vraagt echter veel van het bestuur omdat het beheer van de woning van groot belang is. Op dit moment is er één beheerder die twee woningen onder zijn hoede heeft, Maar om meer woningen te kunnen exploiteren zijn meer beheerders noodzakelijk.

Ook wordt onderzocht of het opzetten van een keten van woningen een mogelijkheid is (hierbij kijken we onder meer naar de Thomas huizen).

Financiën
De Stichting exploiteert in 2022 twee woningen. Deze zijn grotendeels kostendekkend, waarbij de huur en servicekosten die de bewoners betalen de kosten dekken van de huur, gebruik van gas, water, licht en Wifi.

Ook de gemeentelijke belastingen, reinigingsrechten en overige kosten worden uit de huurbetalingen gedekt. Hierbij wordt geen winst gemaakt!

Voor de dekking van overige kosten worden sponsors benaderd. In het verleden werd een mooie bijdrage van onder meer het Oranjefonds ontvangen. Tevens van de Rabobank met fietsen.

De Stichting kan alleen haar doelstellingen waarmaken met hulp van sponsordonateurs. En natuurlijk individuele giften. De Stichting heeft een ANBI-erkenning, zodat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Nieuwe website
De Stichting zal op korte termijn een nieuwe website openen. Op de site is alle nodige informatie te vinden, zowel voor woningzoekenden als voor potentiële sponsors. Een donatieknop is inmiddels toegevoegd. 


We hebben twee nieuwsbrieven uitgebracht en in de toekomst meer, waarop mensen zich kunnen abonneren.